Τεχνικές Παρακέντησης  Αγγειακής Προσπέλασης   AVF – GRAFT   Φροντίδα Κεντρικών Φλεβικών  Καθετήρων Αιμοκάθαρσης 

Τεχνικές Παρακέντησης  Αγγειακής Προσπέλασης   AVF – GRAFT   Φροντίδα Κεντρικών Φλεβικών  Καθετήρων Αιμοκάθαρσης 

ΚΟΝΤΟΥΛΗ Δέσποινα
MSc Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα