Τεχνικές ενεργητικής ακρόασης  

Τεχνικές ενεργητικής ακρόασης  

ΤΣΩΛΗ Μαρίνα1, &ΚΑΛΤΣΑΣ Γρηγόριος2
1Επιμελήτρια 2,Καθηγητής ,Ενδοκρινολογική Κλινική ΕΚΠΑ,Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα