Τεχνικές εμφύτευσης και η εμπειρία μας  από το κέντρο κοχλιακών εμφυτεύσεων της Κύπρου

Τεχνικές εμφύτευσης και η εμπειρία μας  από το κέντρο κοχλιακών εμφυτεύσεων της Κύπρου

ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ Ανδρέας,
ΩΡΛ, Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτευμάτων ΩΡΛ Κλινική – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ,Κύπρος