Τεχνικές Διατήρησης του Νεφρικού Παρεγχύματος στον Καρκίνο του Νεφρού

Τεχνικές Διατήρησης του Νεφρικού Παρεγχύματος στον Καρκίνο του Νεφρού

ΓΑΣΠΑΡΟΣ Φώτιος,1 &ΦΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος2,
1 Ειδικευόμενος Ουρολόγος, 2, MD PhD FEBU,Συντονιστής Διευθυντής, Ουρολογική Κλινική ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.,Αθήνα