ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Artificial Intelligence in Public Health 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΑ Artificial Intelligence in Public Health 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Χαράλαμπος H. Apostolatos
MD, MSc Καρδιολόγος, MSc in Maritime Medicine, Κεντρική Κλινική Αθηνών