ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ  Βοήθεια ή υποκατάσταση του ιατρούAI and telemedicine: help vs substitute the medical doctor  

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ  Βοήθεια ή υποκατάσταση του ιατρούAI and telemedicine: help vs substitute the medical doctor  

ΜΠΟΥΚΛΑΣ Δημήτριος
MD Msc PhD (c) Ιατρός Παθολογοανατόμος,Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ,