Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση Artificial Intelligence & Machine Learning:  Απογόνων Δαιδάλου ποιήματα?

Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση Artificial Intelligence & Machine Learning:  Απογόνων Δαιδάλου ποιήματα?

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος,
Καθηγητής Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών