Τεχνητή νοημοσύνη και καρδιά  

Τεχνητή νοημοσύνη και καρδιά 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος
MD PhD Imaging Specialist CCT/CMR,Ακαδημαϊκός Υπότροφος, EKKAN, Α’ Παν. Καρδιολογική Κλινική ΕΠΚΑSenior Postdoctoral Scientist, RDM Cardiovascular Medicine, Oxford, UΚ