Τεχνητή Νοημοσύνη: Θετικές πτυχές και προβληματισμοί 

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θετικές πτυχές και προβληματισμοί 

ΒΛΑΜΟΣ Παναγιώτης
Καθηγητής ,Πρόεδρος Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διευθυντής Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο