Τεχνητή νοημοσύνη Η κορυφή της προόδου; Τι θα κάνει για εμάς και τι θα κάνει σε εμάς 

Τεχνητή νοημοσύνη Η κορυφή της προόδου; Τι θα κάνει για εμάς και τι θα κάνει σε εμάς

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Γεώργιος
Ορθοπαιδικός,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ