Τεχνητή νοημοσύνη Από τον νεωτερισμό στην κλινική εφαρμογή Μ#Ν Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Τεχνητή νοημοσύνη Από τον νεωτερισμό στην κλινική εφαρμογή

ΠΙΣΤΑΜΑΛΤΖΙΑΝ Νικόλαος
MD, PhD , Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα