Τελευταία δεδομένα στον ανοιχτό αρτηριακό πόρο σε πρόωρα νεογνά.Χρειάζεται παρέμβαση και πότε Κ#Η Γ#Π 17!! Χ#Ε Γ#Π 24

Τελευταία δεδομένα στον ανοιχτό αρτηριακό πόρο σε πρόωρα νεογνά.Χρειάζεται παρέμβαση και πότε

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Παιδίατρος-Νεογνολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Νεογνολογίας Α’ΜΕΝΝ Γ.Ν ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Παιδίατρος-Νεογνολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Νεογνολογίας Α’ΜΕΝΝ Γ.Ν ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη