Τα fake news ως ένα φαινόμενο με ψυχοβιολογικές και εξελικτικές καταβολές  

Τα fake news ως ένα φαινόμενο με ψυχοβιολογικές και εξελικτικές καταβολές

ΓΙΩΤΑΚΟΣ Ορέστης
MSc, PhD, Ψυχιατρος, Αθηνα