Τα όρια της Χειρουργικής στους Νευροενδοκρινικούς  όγκους Παγκρέατος

Τα όρια της Χειρουργικής στους Νευροενδοκρινικούς  όγκους Παγκρέατος

ΑΓΓΕΛΗ Χρυσάνθη
Χειρουργός, Επιμελήτρια Α Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» Αθήνα