Τα οφέλη από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ApoE: Φυσικά προϊόντα ως προστατευτικοί παράγοντες για την Νόσο ALZHEIMER The benefits from the announcement of ApoE results:  Natural products as protective factors for AD   

Τα οφέλη από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ApoE: Φυσικά προϊόντα ως προστατευτικοί παράγοντες για την Νόσο ALZHEIMER The benefits from the announcement of ApoE results:  Natural products as protective factors for AD 

ΤΣΟΛΑΚΗ Μάγδα, Magda Tsolaki,
Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη