Τα  «ΔΥΣΕΞΗΓΗΤΑ» της Διαχρονικής αύξησης της Παχυσαρκίας 

Τα  «ΔΥΣΕΞΗΓΗΤΑ» της Διαχρονικής αύξησης της Παχυσαρκίας

ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ,MD, PhD, FACP, SCOPE Founding Fellow, European Federation Internal Medicine Hon Fellow, Diabetes Nutrition Study Group Hon Fellow