Τα διουρητικά στη χρόνια νεφρική νόσο 

Τα διουρητικά στη χρόνια νεφρική νόσο 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας
Νεφρολόγος,Νεφρολογικό Κέντρο « Γ. Παπαδάκης»,, Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά