Τα Ακτινολογικά Εργαστήρια στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 Ποιός είναι ο ρόλος του Ακτινολόγου Γ#Π 01!! Γ#Π 22!! Γ#Π 13!!

Τα Ακτινολογικά Εργαστήρια στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 Ποιός είναι ο ρόλος του Ακτινολόγου

ΘΑΝΟΣ Λουκάς
Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας ΓΝ ΣΩΤΗΡΙΑ, Αθήνα