Ταχέως Εξελισσόμενη Εγκεφαλοπάθεια Αγγειακής Αιτιολογίας Υπάρχει? TRUE or FALSE   

Ταχέως Εξελισσόμενη Εγκεφαλοπάθεια Αγγειακής Αιτιολογίας Υπάρχει? TRUE or FALSE

ΜΑΛΕΤΙΤΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Γέλενα1 &ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ Στέφανος2
1Νευρολόγος & 2,Νευροακτινολόγος, κλινική ΑΓ ΛΟΥΚΑΣ ,Θεσσαλονίκη