Ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε παλαιοπαθολογικά ευρήματα με τη μέθοδο Φασματομετρίας μάζας Maldi-Tof

Ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε παλαιοπαθολογικά ευρήματα με τη μέθοδο Φασματομετρίας μάζας Maldi-Tof

ΚΟΤΣΙΝΟΥ Σοφία
ΕΔΙΠ ιατρικής ΑΠΘ Διπλωματική εργασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ