Ταξινόμηση και αντιμετώπιση του έλκους του διαβητικού ποδιού – Δύσκολες περιπτώσεις  Classification and Management of Diabetic foot ulceration – Challenging cases

Ταξινόμηση και αντιμετώπιση του έλκους του διαβητικού ποδιού – Δύσκολες περιπτώσεις  Classification and Management of Diabetic foot ulceration – Challenging cases

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος,George Marakomichelakis,
MD, Internal Medicine Specialist,CESMA-UEMS European Diploma in Angiology/Vascular Medicine,Head of 4th Dep. of Internal Med., Evangelismos Gen. Hosp, Athens