Σύσταση και Πιστοποίηση του Κέντρου Αριστείας Νευροενδοκρινών Όγκων – Λειτουργία Διεπιστημονικών Συμβουλίων    

Σύσταση και Πιστοποίηση του Κέντρου Αριστείας Νευροενδοκρινών Όγκων – Λειτουργία Διεπιστημονικών Συμβουλίων 

ΚΑΛΤΣΑΣ Γρηγόριος
MD FRCP (Lon), Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας, Α Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών