Σύνδρομο Sheehan Παρουσίαση περιστατικού και σύγχρονη γνώση Γ#Π 15!! Γ#Π 09!! Γ#Π 17!!

Σύνδρομο Sheehan Παρουσίαση περιστατικού και σύγχρονη γνώση

ΚΕΚΚΕΡΗ Ειρήνη MD MSc Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Α’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
ΚΕΚΚΕΡΗ Ειρήνη MD MSc Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Α’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη