Σύνδρομο Post COVID στους Αθλητές Post COVID Syndrome in Athletes  

Σύνδρομο Post COVID στους Αθλητές Post COVID Syndrome in Athletes  

ΤΡΥΦΩΝ Σταύρος, Stavros Tryfon
MD, PhD, FCCP, FERS,Director NHS, Pulmonologist,G. Papanikolaou Gen. Hosp,Thessaloniki, GREECE