Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην εφηβεία Οι δυσκολίες στη διάγνωση & αντιμετώπιση 

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην εφηβεία Οι δυσκολίες στη διάγνωση & αντιμετώπιση

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φλώρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής, Επιστημονική Υπεύθυνη Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.),Αθήνα