Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (από SCI έως ME/CFS)  Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (from SCI to ME/CFS)

Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (από SCI έως ME/CFS)  Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (from SCI to ME/CFS)

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Αντώνιος,Antonios Kontaxakis
MD, PhDc, FEBPRM Τμήμα ΦΙΑπ, 414 ΣΝΕΝ, Αθήνα