Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS)

Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS)

ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ Δημήτριος
MD, PhD, FCCP, FNIV, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσός , Κύπρος