Σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ: ξεδιπλώνοντας το πρόβλημα και προτείνοντας λύσεις

Σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ: ξεδιπλώνοντας το πρόβλημα και προτείνοντας λύσεις  

Dr ΣΙΔΗΡΑΣ Γεώργιος
RN, MSc, PhD,Προϊστάμενος Μονάδας Εμφραγμάτων,Γ.Ν. “Ο Ευαγγελισμός”,Αθήνα