Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου

ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Μαίρη MD PhD FEBGH Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο
MD PhD FEBGH Διδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο