Σύμπλοκη στεφανιαία νόσος 2 αγγείων σε συνδυασμό με μέτρια αγγειογραφικά νόσο στελέχους Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24

Σύμπλοκη στεφανιαία νόσος 2 αγγείων σε συνδυασμό με μέτρια αγγειογραφικά νόσο στελέχους

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Επεμβατικός Καρδιολόγος Τζάνειο Γ.Ν Πειραιώς
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Επεμβατικός Καρδιολόγος Τζάνειο Γ.Ν Πειραιώς