Σύγχρονη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινική πρακτική,δεδομένα αποτελεσματικότητας δια ζώσης  και εξ αποστάσεως 

Σύγχρονη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινική πρακτική,δεδομένα αποτελεσματικότητας δια ζώσης  και εξ αποστάσεως

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Ηλίας,
PhD, Καθηγητής Ψυχολογίας Παιδικών & Εφηβικών Διαταραχών, Διευθυντής Εργαστηρίου Ψυχολογίας/ΔΜΠΣ,Συντονιστής Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψ.Υ. ,(ΕΛΨΕ)- ΠΤΔΕ Παν/μιο Κρήτης