Σύγχρονη ιστολογική κατάταξη των γαστροπαγκρεατικών νευροενδοκρινών όγκων ,
(GP- NEΤs) Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Γ#Π 09!! Κ#Σ Χ#Ε

Σύγχρονη ιστολογική κατάταξη των γαστροπανκρεατικών νευροενδοκρινών όγκων

ΤΖΑΪΔΑ Ολυμπία
Παθολογοανατόμος, MD, PhD,Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΑΝ-ΜΕΤΑΞΑ, Αθήνα