Σύγχρονη Θεραπευτική Προσέγγιση της Κυστικής Ινωσης 

Σύγχρονη Θεραπευτική Προσέγγιση της Κυστικής Ινωσης

ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ Φιλία
,Β΄ Πνευμονολογική Κλινική & Μονάδα Κυστικής Ίνωσης, ΓΝ Σισμανόγλειο, Αθήνα