Σύγχρονες πρακτικές μετάγγισης ερυθρών 

Σύγχρονες πρακτικές μετάγγισης ερυθρών

ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗΣ Φώτης,
ΜD, PhD Αιματολόγος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Κέντρο Αίματος,Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη