Σύγχρονες οδηγίες για την αντιμετώπιση   του σαγχαρώδους διαβήτη τύπου 2

Σύγχρονες οδηγίες για την αντιμετώπιση   του σαγχαρώδους διαβήτη τύπου 2

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ Ανδρέας
Συντονιστής Διευθυντής Διαβητολογικό-Καρδιομεταβολικό Κέντρο Metropolitan Hospital, Αθήνα Προεδρος ΕΚΟΜΕΝ