Σύγχρονα Standards στη διαδερμική σταθεροποίηση σπονδυλικών καταγμάτων  

Σύγχρονα Standards στη διαδερμική σταθεροποίηση σπονδυλικών καταγμάτων

ΚΑΛΚΑΝΗΣ Χρήστος
Ορθοπαιδικός χειρουργός.,Θεσσαλονίκη. τ. Επιμελιτής Νοσοσκομείου Sendenhorst, Γερμανίας