Σύγχρονα δεδομένα στη μεταβολική χειρουργική 

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ανδρέας,χειρουργος
επικ. Καθηγητής χειρουργικής ΕΚΠΑ, Α’ Χειρουργική Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα