Σύγχρονα δεδομένα στη μεταβολική χειρουργική

Σύγχρονα δεδομένα στη μεταβολική χειρουργική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ανδρέας
επικ. Καθηγητής χειρουργικής ΕΚΠΑ, Α’ Χειρουργική Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα