Σωστή και γρήγορη ερμηνεία των ευρημάτων του score ασβεστίου στεφανιαίων αγγείων  

Σωστή και γρήγορη ερμηνεία των ευρημάτων του score ασβεστίου στεφανιαίων αγγείων

ΓΚΙΖΛΗΣ Βασίλειος
MD, MSc Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Π.Φ.Υ.