Σχέση COVID-19 και Περιστατικών Τραυματισμών στο Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο  Association of COVID-19 and Ιnjury Ιncidence in Professional Football  

Σχέση COVID-19 και Περιστατικών Τραυματισμών στο Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο  Association of COVID-19 and Ιnjury Ιncidence in Professional Footbal

ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ Γεώργιος, Georgios Gkagkalis
MSc Physiotherapist PAOK FC , Θεσσαλονίκη