Σχέση Νεφρολιθίασης και υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις  Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  Association of kidney Stones and Recurrent UTIs   Review of Literature

Σχέση Νεφρολιθίασης και υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις  Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  Association of kidney Stones and Recurrent UTIs   Review of Literature

ΚΙΚΙΛΗΣ Παναγιώτης, P.C. Kikilis
M.D., Nephrologist,Director Constantopouleion Gen Hospital (Aghia Olga), N. Ionia, Athens