Σφάλματα στη διαχείριση φαρμάκων. Το σφάλμα είναι ανθρώπινο αλλά η βλάβη δυνητικά αποφευκτέα Χ#Ε Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Σφάλματα στη διαχείριση φαρμάκων. Το σφάλμα είναι ανθρώπινο αλλά η βλάβη δυνητικά αποφευκτέα

ΚΟΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αναισθησιολόγος Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Αναισθησιολόγος Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων