ΣΥΦΙΛΗ 2022:  Oι πραγματικές διαστάσεις της νόσου 

 ΣΥΦΙΛΗ 2022:  Oι πραγματικές διαστάσεις της νόσου

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Βασίλειος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,Διευθυντής Ε.Σ.Υ.Νοσοκομείο «Α.Συγγρός» – Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,Αθήνα