Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Προσβολή ΚΝΣ  ,

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Προσβολή ΚΝΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Παύλος
MD MSc ,Ρευματολόγος,Θεσσαλονίκη