Συστηματική θεραπεία και σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση προχωρημένου ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος

Συστηματική θεραπεία και σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση προχωρημένου ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος

ΤΕΓΟΣ Θεόδωρος
Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD ,Επιμελητής Β’, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» Αθήνα