Συντηρητική αντιμετώπιση  καρκίνου τραχήλου της μήτρας   

Συντηρητική αντιμετώπιση  καρκίνου τραχήλου της μήτρας 

ΘΩΜΑΚΟΣ Νικόλαος
Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας ,Α΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ,Νοσοκ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Αθήνα