Συνηθισμένα λάθη στη Σκληροθεραπεία. Γ#Π 02!! Γ#Π 10!! Γ#Π 11!!

Συνηθισμένα λάθη στη Σκληροθεραπεία.

Dr ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Ιωάννα Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Αθήνα Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Bochum
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Αθήνα Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Bochum

</p