Συνδυασμός Μεθόδων για την Πρόληψη του Πρόωρου Τοκετού Γ#Π 18!! Κ#Η

Συνδυασμός Μεθόδων για την Πρόληψη του Πρόωρου Τοκετού

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής