Συνδυαζοντας Αντιαιμοπεταλιακα με Αντιπηκτικα Φαρμακα Πρακτικές για Μείωση του Αιμορραγικού Κινδύνου Γ#Π 02!! Γ#Π 07!!

Συνδυαζοντας Αντιαιμοπεταλιακα με Αντιπηκτικα Φαρμακα Πρακτικές για Μείωση του Αιμορραγικού Κινδύνου

ΜΟΥΛΙΑΣ Αθανάσιος
MD, MSc, PhD Επεμβατικός Καρδιολόγος ,Επιμελητής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών