Συνδρομο Long COVID(σύνδρομο post COVID

Συνδρομο Long COVID(σύνδρομο post COVID

) ΚΑΤΣΩΝΗ Αθανασία
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Λαμία